Aktualności 2023

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej z dofinansowaniem w kwocie 18 mln. zł.

Wspólna inicjatywa wszystkich samorządowców z terenu Powiatu Rawskiego - apel do polskiego rządu o finansowe wsparcie rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - przyniósł efekty w postaci dofinansowania na kontynuację budowy nowoczesnego bloku szpitalnego. Projekt zatytułowany "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" otrzymał pozytywną ocenę Prezesa Rady Ministrów. W imieniu samorządu Gminy Rawa Mazowiecka pod apelem podpisał się Wójt Gminy Michał Michalik oraz Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Klimek.

  • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-10-11
  • Fotorelacja
  • Fotorelacja