Aktualności 2023

Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie "Nawigator legislacyjny dla NGO" realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Projekt trwa od września 2022 do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych. Analizie poddawany jest bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach, działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny, jak również projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach. Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski, jednak w sposób szczególny mają za zadanie dotrzeć do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.
Link: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

  • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-03-17

Wstecz

baner toplayer
Wielkanocna 2023