Rawskie Inicjatywy Lokalne

 • Plakat informacyjny

Uroczyste podsumowanie „Rawskich Inicjatyw Lokalnych”

Po 9 miesiącach realizacji podzielonej na dwa etapy (badawczy i wykonawczy), organizacji 11 spotkań (eventów, warsztatów, prelekcji) będących efektem 7 inicjatyw Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, przyszedł czas na wielki finał projektu „Rawskie Inicjatywy Lokalne” finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w miniony piątek 4 listopada br. w budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach.
W dość obszernym programie spotkania znalazły się prelekcje i przemowy nt. celów i założeń projektowych oraz krótkie występy artystyczne, ale najważniejsze tego dnia były prezentacje zrealizowanych inicjatyw lokalnych, których razem z dyrektorem GOK w Matyldowie dokonali sami pomysłodawcy i współorganizatorzy przedsięwzięć. W piątkowy wieczór nie zabrakło również czasu na rozmowy i wymianę doświadczeń przy kawie i herbacie, a ukoronowaniem kilkumiesięcznej współpracy ośrodka kultury z liderami lokalnych społeczności, było podpisanie wspólnego porozumienia o dalszej wspólnej pracy i partnerstwie przy tworzeniu oferty kulturalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej na rzecz Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka.
Raz jeszcze pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w „Rawskie Inicjatywy Loklane”, a w szczególności:

 • Narodowemu Centrum Kultury oraz animatorowi NCK Panu Karolowi Ostalskiemu – za okazane zaufanie oraz dostrzeżenie potrzeby budowania szczególnej oferty kulturalnej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, jak również zawsze życzliwą partnerską współpracę i wymianę doświadczeń;
 • Wszystkim Pomysłodawcom i Współrealizatorom inicjatyw, czyli wspaniałym i kreatywnym Mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka (ponad 100 osób zaangażowanych w realizację projektu z miejscowości Rossocha, Pukinin, Matyldów, Huta Wałowska-Janolin, Dziurdzioły, Boguszyce, Bogusławki Duże) – za niesamowitą energię oraz piękną wspólną przygodę z inicjatywami lokalnymi okraszoną wspaniałym efektem końcowym;
 • Władzom Gminy Rawa Mazowiecka, czyli Wójtowi Panu Michałowi Michalikowi, Zastępcy Wójta Panu Pawłowi Jakubowskiemu, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Katarzynie Klimek, a także wszystkim Paniom i Panom Radnym – za wspaniałe zrozumienie sfery gminnej kultury oraz stałe wspieranie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie, pozwalające na realizację wielu cennych inicjatyw;
 • Wspaniałemu Zespołowi Projektowemu, czyli koordynatorowi projektu Panu Jackowi Zakrzewskiemu oraz badaczowi projektu Panu Krzysztofowi Witlib - za rzetelną pracę, profesjonalne zarządzanie projektem i realizowanie powierzonych zadań, a także owocną współpracę;
 • Wszystkim wyżej niewymienionym, którzy dołożyli swoją część w całe przedsięwzięcie.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-11-09
 • Fotorelacja (1)
 • Fotorelacja (10)
 • Fotorelacja (11)
 • Fotorelacja (12)
 • Fotorelacja (13)
 • Fotorelacja (14)
 • Fotorelacja (15)
 • Fotorelacja (16)
 • Fotorelacja (17)
 • Fotorelacja (18)
 • Fotorelacja (19)
 • Fotorelacja (2)
 • Fotorelacja (20)
 • Fotorelacja (21)
 • Fotorelacja (22)
 • Fotorelacja (23)
 • Fotorelacja (24)
 • Fotorelacja (25)
 • Fotorelacja (26)
 • Fotorelacja (27)
 • Fotorelacja (28)
 • Fotorelacja (29)
 • Fotorelacja (3)
 • Fotorelacja (30)
 • Fotorelacja (31)
 • Fotorelacja (32)
 • Fotorelacja (33)
 • Fotorelacja (34)
 • Fotorelacja (35)
 • Fotorelacja (36)
 • Fotorelacja (37)
 • Fotorelacja (38)
 • Fotorelacja (39)
 • Fotorelacja (4)
 • Fotorelacja (5)
 • Fotorelacja (6)
 • Fotorelacja (7)
 • Fotorelacja (8)
 • Fotorelacja (9)
 • autor: Łukasz Glimasiński

Wstecz

baner toplayer
w sieci