Rządowy Fundusz Polski Ład

  • Plakat Polski Ład

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje inwestycję „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka” dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania zostaną wyremontowane odcinki dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej oraz utrwalonej powierzchniowo.

 

 

Okres realizacji inwestycji: 2022 rok
Całkowita kwota inwestycji: 5.971.958,87 zł
Wartość dofinansowania: 5.673.360,92 zł
Poziom dofinansowania: 95%

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz