Aktualności 2022

Ulga na prąd dla rolników

Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 3 MWh (3000 kWh). W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego do 30 czerwca 2023 roku oraz dołączenie do niego wymaganych dokumentów tj:

  • trzeba podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
  • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.
    Zgodnie z ustawą, limit 3 MWh dotyczy odbiorcy uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

  • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-11-24

Wstecz

baner toplayer
Sołeckie 2023