Aktualności 2022

Ankieta dla mieszkańców gminy Diagnoza i Strategia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od do 31 sierpnia 2022 roku, na terenie Gminy Rawa Mazowiecka realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://mieszkaniecrawamaz.webankieta.pl/

  • autor: Bożena Rosa, data: 2022-08-05

Wstecz