Aktualności 2022

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje odbędą się 6 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (Aleja Konstytucji 3 Maja 32, sala konferencyjna).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - plakat
  • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2022-04-28

Wstecz