Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 Gminy Rawa Mazowiecka”. Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl w zakładce „ Mieszkaniec” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rawam.ug.gov.pl w zakładce „Pożytek Publiczny”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 11.10.2021 r.)

Wstecz

baner toplayer
w sieci