Ogłoszenia 2021 rok

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z uszkodzeniami sieci wodociągowej związanymi z pracami prowadzonymi przez mieszkańców Gminy bez uzgodnień z Urzędem Gminy i bez znajomości przebiegu sieci wodociągowej, a także w związku z planowanymi, czasowymi wyłączeniami wody na czas zgłoszonych prac przyłączeniowych do sieci wodociągowej, występują chwilowe przerwy w dostawach wody. Po ponownym uruchomieniu sieci może występować pogorszenie jakości wody do czasu przepłukania całego układu (1-2 dni). W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i zgłaszanie przypadków pogorszenia się jakości wody poprzez sołtysów.

Prosimy również o kulturalne, pozbawione inwektyw i agresji przekazywanie informacji pracownikom Urzędu Gminy.

  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz