Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (.Dz. U. z 2020r., poz. 1057.) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawkę z siedzibą w miejscowości Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 07.06.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa ”Tytuł zadania ,,Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 2 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.)

Wstecz

baner toplayer
Apel 2024