Ogłoszenia 2021 rok

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego:

Marka: JELCZ

Nr rej. SKB 320U

Rok produkcji: 1986 rok

Nr identyfikacyjny pojazdu: SUJ325DS060012625

Rodzaj pojazdu : pojazd specjalny

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Pojemność i moc silnika : 11100,00 cm 3, 179 kW

Rodzaj zabudowy: podstawowa zabudowa do przewozu motopompy i węży pożarniczych

Stan licznika: 31 900 km.

Dopuszczalna masa całkowita - 15 700 kg

Ubezpieczenie OC do 31.12.2021 r.

Aktualne badanie techniczne do 30.12.2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do 08 czerwca 2021 roku do godziny 9.00

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta
  • numer PESEL, REGON i NIP oferenta
  • datę sporządzenia oferty
  • oferowana cenę
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu
  • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

Wszelkie informacje dostępne na stronie bip w zakładce Zamówienia publiczne (kliknij tutaj żeby przejść)

  • autor: Agnieszka Adamczyk

Wstecz

baner toplayer
Plakat NSP2021