Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • logo

Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin

W dniu 26 lipca 2022 r. została zawarta umowa między Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował remont przepustów pod drogami oraz zjazdów, wyrównanie podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz wykonanie wyspowego progu zwalniającego.
Kwota dofinansowania: 417 596,00 zł
Całkowita wartość zadania: 835 192,14 zł

  • Droga nr 113125 E w miejscowości Pukinin
  • Droga nr 113125 E w miejscowości Pukinin
  • Droga nr 113125 E w miejscowości Pukinin
  • Droga nr 113125 E w miejscowości Pukinin
  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz