Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • logo

Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna

W dniu 2 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego.

Kwota dofinansowania:      332 743,00 zł
Całkowity koszt zadania:    665 487,81 zł

  • Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna
  • Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna
  • Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna
  • Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna
  • Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna
  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz