Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

  • Logo

Dofinansowanie 2021

W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń w ramach naboru do programu „Mała architektura zabytkowa” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego Gmina Rawa Mazowiecka uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Renowacja kapliczki drewnianej przydrożnej w miejscowości Podlas wraz z jej otoczeniem poprzez zabezpieczanie i odtworzenie elementów drewnianych stanowiących bezpośrednie otocznie miejsca kultu religijnego”.

Zakres prac obejmował:

  • wyczyszczenie szczebli oraz belek łączących wraz z ponownym zabezpieczaniem powierzchni preparatem powłokotwórczym w ciemnym odcieniu, a także usunięcie korozji
    i zabezpieczane wszystkich metalowych okuć,
  • wyprofilowanie furtki zamykającej kapliczkę,
  • uzupełnienie ubytków w poszyciu dachowym, odpowiednio dobranym wiórem osikowym,
  • zakup i montaż drewnianego mostka prowadzącego do kapliczki wraz z poręczami i dwiema ławkami usytuowanymi przed kapliczką, zaprojektowanych tak aby nawiązywały do architektonicznej formy kapliczki z wykrojem szczebli i wykończeniem w ciemnym odcieniu drewna,
  • wykonanie i montaż tabliczki informującej o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w miejscu nie ingerującym w strukturę kapliczki.

Ww. prace były konieczne do zrealizowania, aby zachować obiekt zabytkowy w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia wokół obiektu zabytkowego. W efekcie prowadzonych prac renowacyjnych jeden z najstarszych obiektów położonych na terenie powiatu rawskiego został zabezpieczony przed niszczeniem. Obiekt będzie służył mieszkańcom przez następne kilkadziesiąt lat. Kapliczki przydrożne od dawna współtworzą współczesny krajobraz. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim, a budzącym niepokój nieznanym.
Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los. Wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, krzyże czy murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb - kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Kapliczka drewniana przydrożna (1934) znajduje się w miejscowości Podlas na działce nr 138/1200, obręb Podlas, której własnością są Lasy Państwowe Nadleśnictwa Skierniewice. Wpisana jest ona do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod nr 554/A zn. k. VI534/5340/3/81. Została wzniesiona na planie kwadratu z prostopadłościennych bali łączonych się na zrąb. Dach ma czterospadowy, kryty gontem osikowym. Elewacja kapliczki jest gładka, a fasada redukuje się do drewnianej, otwierającej się na zewnątrz, dwuskrzydłowej kraty. We wnętrzu małej świątyni znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego. Kapliczka w całości ogrodzona jest drewnianym płotkiem z otwierająca się furtką na jedną stronę. Do wejścia do świątyni prowadzi mały drewniany mostek z poręczami, który usytuowany jest nad rowem drogowym przy skrzyżowaniu drogi Podlas - Leopoldów po bokach, którego znajdują się dwie duże drewniane ławki. W czasie obecnej pandemii jest to miejsce modlitwy wiernych kościoła katolickiego, którzy nie mogą uczestniczyć w celebracji Mszy Świętej w kościele, dając świadectwo swojej wiary. Dla mieszkańców to też miejsce kultu religijnego i dla większości z nich jedyne miejsce spotkań wiernych na wieczornych nabożeństwach majowych oraz czerwcowych. W okresie letnim to miejsce często jest odwiedzane podczas wycieczek rowerowych po terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Nieopodal kapliczki znajduje się obelisk upamiętniający śmierć Wacława Deperasa - o. Wilhelma, duchownego zastrzelonego przez żołnierzy sowieckich w styczniu 1945r., przed którym corocznie odbywają się uroczyste obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, połączone że złożeniem kwiatów w miejscu pamięci.

Całkowity koszt zadania: 34 034,00 zł
Kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego: 20 000,00 zł

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz