Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2016

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane następujące projekty:

  • „Stworzenie miejsca integracji i wspólnej przestrzeni dla mieszkańców wsi Leopoldów”,
  • „Budowa i wyposażenie altany do wspólnych spotkań i integracji mieszkańców wsi Dziurdzioły".
  • Altana we wsi Leopoldów
  • Altana we wsi Leopoldów
  • Altana we wsi Leopoldów
  • Altana we wsi Dziurdzioły
  • Widok całościowy altany z wyposażeniem Dziurdzioły
  • Widok całościowy altany z wyposażeniem Dziurdzioły
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
Plakat NSP2021