Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

 • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2019

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka nastąpiło podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla sołectw (granty sołeckie) i OSP z terenu gmin Powiatu Rawskiego w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich. Umowy z wnioskodawcami podpisywał Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorz Wojciechowski. W spotkaniu uczestniczył również Senator RP Pan Rafał Ambrozik oraz przedstawiciele lokalnych samorządów: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Pan Michał Michalik, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Piotr Irla, Wójt Gminy Regnów Pan Mariusz Cheba.

Na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zrealizowano następujące inwestycje:

 • „Zakup boksów dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Wołuczy”,
 • „Budowa placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Księża Wola”,
 • „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Wilkowice wraz z utwardzeniem terenu”.
 • Boksy na boisku w Wołuczy
 • Plac zabaw Księża Wola
 • Plac zabaw Księża Wola
 • Podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków
 • Podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków
 • Podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków
 • Wiata w Wilkowicach
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka