Koła Gospodyń Wiejskich

  • logo

KGW Podlas

Koło Gospodyń Wiejskich „Pod lasem” Podlas zawiązało się w marcu 2021 roku z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Podlas, Pana Tadeusza Motylewskiego. Działalność Koła to przede wszystkim kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz organizacja spotkań integracyjnych i akcji społecznych mających na celu rozwój kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej.

Wstecz

baner toplayer
Sołeckie 2023