Koła Gospodyń Wiejskich

  • Logo KGW Konopnica

KGW Konopnica

Koło Gospodyń Wiejskich w Konopnicy powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Założycielem i pierwszym prezesem tej organizacji była Irena Dymowska. Członkami koła były: Jadwiga Lusa, Stefania Krupa, Zofia Kaczorowska, Zofia Zalewska, Janina Konecka, Janina Niespodziewana, Krystyna Stusińska, Czesława Jarzębska, Zofia Kalisz, Zofia Pietrzak, Helena Dudkiewicz, Janina Janeczek, Anna Urbańska, Anna Nagórska, Franciszka Redlicka, Cecylia Chojecka, Maria Cyniak, Anna Michalak, Krystyna Matusiak, Józefa Dębska, Jadwiga Krupa, Zofia Cyniak, Helena Czech, Helena Cyniak, Ewa Kozik, Maria Lubera. Ważnym elementem działalności Koła było organizowanie szkoleń i kursów gotowania i pieczenia. Spotkania te wypełniały kobietom wolny czas, pomagały zdobyć nowe umiejętności, służyły integracji społecznej. Pod koniec lat sześćdziesiątych, w okresie żniw, KGW organizowało dla dzieci rolników tzw. „wiejskie dziecińce”. 

Życie kulturalne skupiało się na organizacji Dnia Kobiet, zabaw choinkowych, sylwestrowych, zabaw tanecznych, wycieczek krajoznawczych. Zabawy taneczne były często dochodowe, a pieniądze przeznaczano na wykończenie pomieszczeń w remizie, wyposażenie kuchni, zakup naczyń i sprzętu do wypożyczania. Dla podtrzymania tradycji, członkinie koła wykonywały wieńce dożynkowe do parafialnego kościoła i na uroczystości dożynkowe w gminie i powiecie. W latach dziewięćdziesiątych funkcję przewodniczącej piastowała Bożena Lusa. Panie kontynuowały działalność i tradycje swoich poprzedniczek.

Obecnie nowoczesna gospodyni, to nie ta sama osoba z lat powojennych XX wieku. Nowe czasy przyniosły nowe wyzwania. Koło Gospodyń Wiejskich w Konopnicy, według nowej ustawy, zostało powołane w dniu 12 grudnia 2018r. Obecnie koło zrzesza 10 kobiet. Koło współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie wsi. Wspólnie z druhami OSP przyjęło pielgrzymkę Różnych Dróg i Kultur, która podążała na Jasną Górę do Częstochowy. Dzięki rejestracji koła mogliśmy sięgnąć po dotacje na statutową działalność . Dzięki pozyskanym środkom, udało się wyposażyć kuchnię w nowy sprzęt. Zakupiono stroje, zastawę stołową, garnki, termosy, itp. Gotowanie to nie tylko kwestia zainteresowań, to także sposób na spędzanie wspólnego czasu. Koło organizuje również imprezy dla wszystkich mieszkańców, na których wspólnie bawią się, tańczą, śpiewają oraz wykazują się ciekawymi daniami, deserami i poradami.

  • Dzieciniec na terenie szkoły podstawowej
  • Dzień Kobiet – koniec lat sześćdziesiątych
  • Zbiórka przed wyjazdem do Warszawy
  • Msza polowa dożynkowa przed strażnicą OSP  - 2015 r.
  • Pielgrzymka Różnych Dróg i Kultur
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
Turniej 2023