Koła Gospodyń Wiejskich

  • KGW Wilkowice

KGW Wilkowice

KGW zawiązało się w 1966 r. i jego skład liczył wówczas 42 aktywne Panie. Pomimo, że skład liczebny i osobowy na przestrzeni lat ulegał zmianom, jedno w Wilkowicach jest stałe – hafciarstwo. Tą trudną sztuka zajmują się mieszkanki sołectwa Wilkowice, wśród których od lat, niekwestionowanymi mistrzyniami są Panie Zofia Sujka i Janina Słodka. Hafciarskie arcydzieła wielokrotnie można było podziwiać podczas targów i wydarzeń o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, podczas których Panie reprezentowały Gminę Rawa Mazowiecka ale również na strojach regionalnych Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie”, który to powstał na bazie KGW. Tematyka haftu nierozerwalnie związana jest z Księstwem Łowickim, którego obszar obejmował również ten fragment gminy. Panie biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy Rawa Mazowiecka kultywując lokalne tradycje i obrzędy w tym słynne już „Wilkowice Wesele” oraz obrzęd darcia pierza – „pierzawka”. W ostatnich latach działalność KGW silnie przeplata się z funkcjonującą na terenie sołectwa Wioską Różaną oraz Zagrodą Kwiatkową, która to słynie z przepięknych kwiatów z bibuły wykonywanych przez Panią Janinę Kwiatkowską. To właśnie pod szyldem Wioski i Zagrody kultywowane są dawne obrzędy oraz promowane są atrakcje i walory sołectwa. Działalność Pań można śledzić na stronie www.wioskitematyczne.org

  • KGW Wilkowice
  • KGW Wilkowice
  • KGW Wilkowice
  • KGW Wilkowice
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
Sołeckie 2023