Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Logo NFOŚiGW

Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka

„Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” jest dokumentem kompleksowym zawierającym analizę możliwych i planowych działań jakie należy podjąć, aby przyczyniły się one do realizacji zobowiązań i celów określonych w aktach normatywnych i dokumentach strategicznych. Rozwój elektromobilności to wyzwanie, które niesie ze sobą możliwości otwarcia nowych sektorów gospodarczych związanych z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedaży, naprawą i serwisowaniem samochodów, wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii (smart city) przyczyniając się do lokalnego rozwoju gospodarczego. „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” została opracowana w oparciu o dane mieszkańców z terenu całej Gminy Rawa Mazowiecka. Przewiduje osiągniecie wyraźnych efektów w zakresie zwiększenia dostępności komunikacji publicznej oraz poprawy jakości powietrza poprzez zastąpienia pojazdów napędzanych paliwem konwencjonalnym, czystym taborem zeroemisyjnym ma drogach gminnych. Opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” w całości zostało finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Ankieta Rozwój Elektromobilności w Gminie Rawa Mazowiecka

Szanowni Państwo,
Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do stworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności, której celem jest uzyskanie dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Strategia jest w całości finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na niecodzienną sytuację na świecie (zagrożenie epidemiologiczne) musimy wykorzystać Internet, aby ustalić z Państwem projekty, które powinny znaleźć się w Strategii. Chcielibyśmy abyście Państwo współtworzyli ten dokument i podpowiedzieli nam co zrobić w poszczególnych miejscowościach Gminy Rawa Mazowiecka. Mimo trudnej sytuacji w czasie epidemii COVID-19 Gmina musi działać i dbać o to, aby Wszystkim nam żyło się lepiej. Dlatego właśnie teraz prosimy o szczególne wsparcie. Poniżej znajduje się prosta ankieta do wypełnienia. Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie. Rozwój elektromobilności to temat, z którym Gmina Rawa Mazowiecka musi się zmierzyć w kolejnych latach. Jednak pamiętać należy, że to nie tylko ładowarki, elektryczne samochody. To również bezpieczne drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, odnawialne źródła energii. Poniżej ankieta Rozwój Elektromobilności w Gminie Rawa Mazowiecka: https://forms.gle/5Tt6xc1cd9L9GmN9A

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
Wielkanocna 2023