Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2022

Cel konkursu:
Zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Nazwa zadania:
Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Pukininie.
Planowany koszt całkowity zadania:  55 200,00 zł
Przyznana wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 
Dotacja: 50 200,00 zł
Planowany udział własny Gminy Rawa Mazowiecka: 5 000,00 zł
Dane umowy: Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 484/EE/D/2022 z dnia 12.10.2022 roku oraz Aneks nr 1 do niniejszej umowy z dnia 22.03.2023 roku.

Opis zakresu projektu: 

Planowany punkt dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Pukininie powstanie na terenie przyszkolnym i będzie usytuowany tuż za budynkiem przedszkola, w bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu przeznaczonym do zabaw dzieci, w pobliżu sprzętów do zabaw terenowych. Założeniem  projektu jest  utworzenie  ogrodu tak, aby  wykorzystać  istniejącą naturalną przestrzeń  w pobliżu szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii. Ogródek dydaktyczny jest miejscem gdzie uczniowie będą zdobywać umiejętności między innymi i z zakresu: rozpoznawania i nazywania roślin, planowania prac w ogrodzie, pielęgnacji i uprawy warzyw, roślin, formowania krzewów, kompostowania odpadów, rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków i owadów, samodzielnego dokonywania pomiarów i obserwacji natury. Przy wejściu na plac zabaw staną kosze do segregacji odpadów.

Utworzenie ogrodu dydaktycznego do wykorzystania w procesie edukacyjno-wychowawczym przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni przy budynku przedszkolnym i placu zabaw, pozwoli na atrakcyjną realizację podstawowych treści programów nauczania oraz zajęć dodatkowych. Ogród będzie wykorzystywany przez cały rok szkolny i stanie się swoistym miejscem doświadczania świata poprzez stały kontakt z przyrodą. Nauka współorganizowania przestrzeni i dzielenia jej z roślinami i zwierzętami pozwoli na ukazanie relacji i zależności będących podstawą zrównoważonego rozwoju ekosystemu. Do realizacji projektu włączą się rodzice oraz pracownicy szkoły, którzy wykonają niezbędne prace przy kształtowaniu rabat. Społeczność szkolna włączy się również w projekt pozyskiwania różnorodnych roślin, które będą uprawiane na szkolnych rabatach i grządkach warzywnych. Nasiona i sadzonki warzyw zakupi Rada Rodziców, która sfinansuje również montaż ogrodzenia wokół kompostownika i przy budynku gospodarczym.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023 r.

  • autor: SP w Pukininie, data: 2023-06-29

Wstecz

baner toplayer
w sieci