Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Zbiórka składowanego na posesjach azbestu

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr 114/OZ/D/2021 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania ,,Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2021 roku”, w okresie do 31.10.2021 r. na terenie Gminy przeprowadzana jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu. Wartość zadania oszacowana na podstawie ilości azbestu podanego w złożonych przez mieszkańców deklaracjach i cenie usługi wskazanej w umowie z Wykonawcą wynosi 41 963,18 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , do kwoty 35 140,00 zł.

Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, przeprowadza firma REVOL sp z o.o. ul. Senatorska 21/30 - 31, 93-192 Łódź.

www.wfosigw.lodz.pl

  • autor: Iwona Gierach

Wstecz