Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie

 

Wartość ogólna zadania: 294 875,28 zł
Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 199 703,00 zł w tym:
Pożyczka: 79 889,00 zł
Dotacja: 119 814,00 zł
Dane umowy: Umowa nr 789/OP/PD/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
Opis zakresu projektu: W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren o powierzchni 2000 m2, na którym zostanie ułożona trawa, zostaną wykonane nasadzenia (drzewa, krzewy, trawy, zioła), wybudowane ścieżki oraz zamontowane tablice edukacyjne i elementy małej architektury takie jak ława, altana, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Utworzony teren zielony będzie zasilany systemem nawadniającym.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2021 r.

www.wfosigw.lodz.pl

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
w sieci