Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji Gminie Rawa Mazowiecka na zadanie: Program edukacji ekologicznej "W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty" w wyniku realizacji którego planowane jest osiągnięcie efektu:
1) rzeczowego w postaci:

  • przeporwadzenia programu edukacji ekologicznej dla około 170 osób w tym czterech konkursów ekologicznych i nagrodzenia ich
  • lauratów, czterech wycieczek ekologicznych,
  • druku zbiorku poezji - 5- szt., ulotek informacyjnych - 100 szt., gazetki szkolnej-100 szt.,
  • zakupu 10 szt. albumów i encyklopedii,
  • zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu w tym międzyinnymi ekrany do prezentacji multimedialnych - 2
  • szt., tablic i planszy dydaktycznych - 8 szt.

2) ekologicznego w postaci podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczestników zadania.

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
w sieci