Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Nasze Ekologiczne Pracownie - edycja 2022

Zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Zbiórka składowanego na posesjach azbestu

Zadanie pod nazwą: Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka w 2021 roku, w okresie do 31.10.2021r. na terenie Gminy przeprowadzana jest zbiórka składowanego na posesjach azbestu.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie

Zadanie pod nazwą: Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Woda cenniejsza od złota

Program Edukacji Ekologicznej  pn. „Woda cenniejsza od złota” w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 realizowany w Szkole Podstawowej w Konopnicy.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Rezerwat EKO Wiedzy

Zadanie pod nazwą: „Rezerwat EKO Wiedzy” – utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pukininie.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tajemniczy świat

Zadanie pod nazwą: Utworzenie Eko – pracowni „Tajemniczy świat” w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Z parapetu na rabatę

Zadanie pod nazwą "Z parapetu na rabatę - program edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Pukininie".

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

W świecie doświadczeń i eksperymentów

Zadanie pod nazwą "W świecie doświadczeń i eksperymentów - moja wymarzona ekopracownia Program realizowany w Szkole Podstawowej w Konopnicy".

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pukinin

Zadanie pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pukinin" dofinansowano z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami".

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku OSP w Konopnicy - etap I

Zadanie pn. " Termomodernizacja budynku OSP w Konopnicy - etap I" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

25 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków

W roku 2008 na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wybudowano 25 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji Gminie Rawa Mazowiecka na zadanie: "Program edukacji ekologicznej "W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty".

baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody