Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

W roku 1928 w miesiącu maju, z inicjatywy zarządcy majątku Wilkowice Stefana Marciniaka powstała Ochotnicza Straż Pożarna, licząca wówczas 25 ochotników. W niedługim czasie po zawiązaniu jednostki powstał pomysł wybudowania remizy strażackiej. Z pomocą przyszedł miejscowy dziedzic Wilski, który dał straży grunt pod budowę remizy – nieużytek wydzielony podczas komasacji w centrum wsi. Rozpoczęto przygotowania do budowy. Działania wojenne przerwały roboty i budowa została zakończona dopiero po wyzwoleniu. W tym czasie straż w Wilkowicach była wyposażona w ręczną sikawkę na wozie konnym , do którego na wypadek pożaru konie dawał zawsze przychylnie nastawiony do straży miejscowy dziedzic. Remiza ta służyła i strażakom i mieszkańcom do połowy lat siedemdziesiątych. Był to budynek murowany składający się z trzech pomieszczeń z których jedno zajmowała straż, w drugim była zlewnia mleka a w trzecim sklep. W latach siedemdziesiątych powstała inicjatywa wybudowania nowej remizy. Powstał pomysł wybudowania budynku w którym byłaby wiejska świetlica i pomieszczenie na garażowanie samochodu. Budowę rozpoczęto w 1975 roku w czynie społecznym. Wówczas to część istniejącego budynku wyburzono i dobudowano dwa nowe pomieszczenia. Budowa trwała trzy lata. W roku 1978 podczas uroczystych obchodów 50 - cio lecia istnienia straży w Wilkowicach oddano do użytku nową strażnicę, a w nowo wybudowanym garażu stał już z beczką na wodę samochód bojowy, który przy powszechnym wówczas braku we wsi wody był nieocenioną pomocą przy gaszeniu pożarów. Za strażnicą od strony północnej znajdowała się sadzawka, która w czasie gdy wieś nie była zwodociągowana służyła jako zbiornik przeciwpożarowy. Nieużyteczna w czasie obecnym została w 2005 roku zasypana i w ten sposób powiększyła się działka przy strażnicy OSP.  W 2012 roku, dzięki funduszom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Rawa Mazowiecka dokonała rozbudowy budynku OSP na potrzeby społeczno - kulturalne mieszkańców w wyniku czego powstała Izba Tradycji Ludowej, w której swoją siedzibę mają Obrzędowy Zespół Ludowy „Wilkowianie” i Koło Gospodyń Wiejskich.

  • OSP w Wilkowicach,1929. Fot. OSP w Wilkowicach
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz