Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wojskiej

Jednostka powstała w 1926 r. z liczbą 17 strażaków ochotników. Na przestrzeni lat zmieniała się liczba członków, wyposażenie jednostki ale jedno było niezmienne - cel, dla którego została zawiązana - pomoc ludziom w potrzebie. OSP w Starej Wojskiej jest jedną z nielicznych jednostek na terenie gminy, która może pochwalić się nowym samochodem. W grudniu 2020 roku, dzięki wsparciu z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budżetu Gminy Rawa Mazowiecka jednostka otrzymała lekki samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Master, który zastąpi wysłużonego Żuka z lat 80 - tych. Poniżej przedstawiamy historię OSP spisaną przez obecnego Prezesa Zarządu, druha Krzysztofa Kowalczyka. Piękne cele niesienia pomocy bliźniemu w niebezpieczeństwie ognia sprawiły, że duże grono ludzi miejscowości Wojska Stara postanowiły zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną. 17 mieszkańców Wojskiej postanowiło swą myśl wprowadzić w czyn, i tak w 1926 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Wojskiej Starej. Założycielami i pierwszymi władzami nowo powstałej jednostki byli: pierwszym prezesem Antoni Grochalewski, naczelnikiem Jan Kowalczyk s. Mateusza, gospodarzem Szymon Zakonnik, skarbnikiem Ignacy Męcina. Mimo składek jakie członkowie wpłacali do kasy, jednostka od pierwszych dni powstania borykała się, z brakiem funduszy na zakup sprzętu bojowego, dlatego powołano zespół artystyczny, dzięki któremu udało się zgromadzić część środków na zakup podstawowego sprzętu do gaszenia pożarów. Za pierwsze pieniądze uzyskane ze składek, zabaw tanecznych i przedstawień zespołu artystycznego, zakupiono sikawkę ręczną, hełmy ochronne, pasy bojowe, węże, topory i bosaki, a mundury każdy kupował za własne środki. 1938 rok, był rokiem w którym jednostka zajęła pierwsze miejsce w zawodach powiatowych, pod komendom ówczesnego naczelnika Antoniego Pawłowskiego. W 1939 roku zakupiono pierwszy pożarniczy środek transportu, był nim wóz konny na drewnianych kołach do przewozu ludzi i sprzętu. Wybudowano też remizę, pomieszczenie z drewna, zwane ryglówką, które służyło też całej lokalnej społeczności jako jedyne miejsce do 1971 roku, w którym odbywały się zebrania, przedstawienia teatralne, oraz zabawy taneczne.

Nadszedł 1 września 1939 roku…
Wraz z nim koszmarne lata dla narodu polskiego, i dla naszej straży. Sprzęt pożarniczy został zniszczony, szeregi członków rozproszone. Okupant powołuje strażaków do pełnienia wart nocnych. W szeregi straży masowo wstępuje młodzież, chroniąc się w ten sposób przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec, a za razem potajemnie uczy się patriotyzmu do swej ojczyzny. 17 stycznia 1945 roku, nastąpiło wyzwolenie naszej miejscowości spod okupacji hitlerowskich Niemiec, a wraz z nim ożywienie działalności naszej straży. Był to trudny powojenny czas, w którym kilkakrotnie zmieniały się władze naszej jednostki. W 1955 r, zorganizowano w naszej miejscowości zawody strażackie, w 1956 r. jednostka otrzymała motopompę spalinową M 400 z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, a w 1957 r. typowy wóz konny rekwizytowy na gumowych kołach. Jednostka działa coraz prężniej, i w 1966 r. otrzymuje motopompę M 800, a rok później przy dużej pomocy PKSP Rawie Mazowieckiej, zostaje wybudowany garaż z płyt betonowych na sprzęt pożarniczy. Zostaje tez podjęta decyzja o budowie nowej świetlicy, która w grudniu 1971 r. zostaje oddana do użytku w stanie surowym, a 22 lipca 1972 r. zostaje oficjalnie otwarta. 1974 r. to rok w którym jednostka nasz dostała nową przyczepę pożarniczą, ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2000 litrów, która holowana była za pomocą ciągnika rolniczego. Rok po obchodach 60-cio lecia powstania jednostki, 19 stycznia 1987 r. ok. godz15 przy -22s.C wybuchł pożar w budynku szkoły podstawowej w naszej miejscowości, mimo natychmiastowych działań naszej jednostki, udało się jedynie ocalić sprzęt i pomoce dydaktyczne, cały budynek spłonął doszczętnie, i nadawał się tylko do wyburzenia. Zarząd jednostki jeszcze podczas akcji ratowniczej podjął decyzje o przeniesieniu wyposażenia szkoły do świetlicy OSP , która to po zaadoptowaniu, przez pięć kolejnych lat służyła jako szkoła. Był to okres, w którym wszyscy członkowie i zarząd jednostki, wszystkie swoje siły i działania skierowali w utrzymanie placówki w naszej miejscowości, i odbudowę nowego budynku szkoły. Wraz z początkiem lat 90-tych, nadszedł czas przemian społeczno gospodarczych w naszym kraju, zmieniało się prawo, to też zaszła potrzeba formalnych rejestracji organizacji i stowarzyszeń w Krajowym Sądzie Rejestrowym w ówczesnym czasie jednostkę reprezentowali: prezes Zakonnik Czesław, naczelnik Kowalczyk Wojciech, skarbnik Pokrop Mieczysław, sekretarz Wojciechowski Stefan, gospodarz Klepaczka Henryk Wincenty, członek zarządu Kowalczyk Aleksander. Zarząd ten dokonał również uwłaszczenia gruntów, na których znajdowały się świetlica, remiza i garaże po Kółku Rolniczym. Działki wraz z naniesieniami stały się od tej pory własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej, z numerem adresu 21A. Po obchodach 70-lecia, powstała szansa na pozyskanie samochodu pożarniczego, której pokłosiem było pozyskanie z jednostki policji w Krakowie samochodu marki Żuk. Nie był jednak przystosowany do działań ratowniczo gaśniczych. Po przeprowadzeniu karosacji sfinansowanej przez Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej służy w podziale bojowym naszej jednostki do dnia dzisiejszego. Lata 1990-2010 były latami w których jednostka zaczęła działać coraz prężniej, wyż demograficzny sprawił że w szeregi naszej organizacji wstąpiło dużo młodych ludzi, a skutkiem tego były wyniki w zawodach sportowo pożarniczych, zajmowaliśmy czołowe miejsca, co było poparte nagrodami finansowymi. Kompletowaliśmy sprzęt specjalistyczny, w postaci, pilarki do drewna, pompy szlamowej WTX40, który ufundował Starosta rawski, za prężne działanie jednostki nie tylko w działaniach bojowych, ale także za udział w różnego rodzaju uroczystościach każdego szczebla, gminnego, powiatowego, wojewódzkiego. Straż nasza po rozmowach z ludźmi prowadzącymi różnego rodzaju działalność na naszym terenie, pozyskiwała sponsorów. Połączone siły urzędu Gminy, druhów OSP, oraz sponsora, sprawiły że 1997 r. powstała nowa remiza i dwa pomieszczenia gospodarcze, połączone ze świetlicą. Na jednym z posiedzeń zarządu padło słowo ,,sztandar,, ,po analizie finansów, zarząd postanowił zorganizować kwestę wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, stanowiących okręg działania jednostki. 29 czerwca 2008 r. odbyła się uroczystość przekazania sztandaru dla jednostki w Starej Wojskiej. Po wejściu Polski do struktur UE zmieniły się diametralnie sposoby pozyskiwania środków na działalność OSP. Pojawiła się szansa organizowania różnego rodzaju szkoleń, przy współpracy z ODR i ARiMR, w ten sposób jednostka pozyskała część środków potrzebnych na wymianę pokrycia dachu ciągu budynków remizy i świetlicy, oraz termoizolacji. Nasze wspólne działania, oraz pomoc mieszkańców nie tylko naszej wsi, a także sponsorów, doprowadziły do tego, że 24 lipca 2016 r. mogliśmy świętować obchody 90 rocznicy powstania jednostki, w nowo odnowionej, pokrytej, docieplonej świetlicy i remizie. Druhowie naszej jednostki, borykając się z niedogodnościami, i małą kubaturą samochodu Żuk, od kilku lat myśleli o pozyskaniu nowego, bardziej nowoczesnego wozu bojowego, lecz zawsze rodziło się pytanie, skąd wziąć przychylność decydentów i finanse. Dzięki mądrości mieszkańców okolicznych wsi, udało się pozyskać przychylność, a dzięki działaniom naszym i osób przychylnych udało się pozyskać sprzęt ochrony osobistej znacznej wartości. Dnia 5 grudnia 2020 roku, do naszej jednostki i do naszej gminy trafił pierwszy nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy Renault Master…
"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek...”

  • 60-lecie powstania OSP. Fot. OSP Stara Wojska
  • 60-lecie powstania OSP. Fot. OSP Stara Wojska
  • Lata 80. Zawody Sportowo - Pożarnicze. Fot. OSP Stara Wojska
  • Lata 80. Zawody Sportowo - Pożarnicze. Fot. OSP Stara Wojska
  • Lata 80. Zawody Sportowo - Pożarnicze. Fot. OSP Stara Wojska
  • Uroczystość nadania sztandaru. Fot. UGRM
  • Zwody Sportowo - Pożarnicze. Fot. OSP Stara Wojska
  • Zwody Sportowo - Pożarnicze. Fot. OSP Stara Wojska
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz