Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnej

Jednostka powstała w 1968 r. z liczbą 16 członków. Jak można przeczytać w Kronice, w chwili zorganizowania się OSP nie miała własnego pomieszczenia dla przechowywania sprzętu oraz organizowania spotkań. W Niwnej, poza budynkiem, w którym znajdowała się szkoła ze skromnym pomieszczeniem, nie było żadnego obiektu użyteczności publicznej, w którym można by było prowadzić działalność społeczną i kulturalną. Zarząd OSP od początku swej działalności czynił starania o wybudowanie strażnicy, w której znalazłoby się pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy oraz świetlicę dla potrzeb druhów ale także całej społeczności lokalnej. W tym celu, w sierpniu 1969 r. powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, w skład którego weszła większość członków strażaków OSP. Przed rozpoczęciem budowy, Komitet zgromadził fundusz własny w wysokości niemalże 42 tys. Ponadto, budowę strażnicy OSP w Niwnej wsparło Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurzeszynie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niwnej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz strażaków, którzy nieodpłatnie pomagali podczas prac budowlanych, nowa strażnica została oddana do użytku po upływie niespełna dwóch lat od rozpoczęcia robót tj. w lipcu 1971 r. Druhowie od początku istnienia jednostki aktywnie angażują się nie tylko w pomoc mieszkańcom ale również w życie lokalnej społeczności organizując imprezy kulturalno-integracyjne takie jak Dzień Dziecka, Mikołajki czy Dzień Kobiet. Jednostka OSP jest również inicjatorem kursów pierwszej pomocy oraz warsztatów rękodzieła. Strażacy z Niwnej, od wielu lat aktywnie biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych zdobywając wysokie lokaty. Pierwszym samochodem, jakim dysponowała jednostka był Żuk, który w momencie pozyskania nowego samochodu, został przekazany do OSP Linków. Obecnie, OSP Niwna, dzięki wsparciu Gminy Rawa Mazowiecka oraz aktywności druhów w pozyskiwaniu środków, wyposażona jest w średni samochód bojowy Star 266 oraz niezbędny sprzęt i ubrania bojowe jak również mundury galowe.

  • Fot. OSP Niwna
  • Fot. OSP Niwna
  • Fot. OSP Niwna
  • Fot. OSP Niwna
  • Fot. OSP Niwna
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz