Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 1968 roku z inicjatywy Franciszka Libery, Lucjana Kaczmarskiego, Aleksandra Kaczmarskiego oraz Wacława Pawlaka. Do 2002 roku jednostka OSP Kaleń wynajmowała jedno pomieszczenie od Kółka Rolniczego w Kaleniu. W 2002 roku dzięki porozumieniu pomiędzy zarządem OSP Kaleń oraz zarządem Kółka Rolniczego wszystkie budynki oraz plac zostały przekazane na rzecz OSP. W roku 2004 został zakupiony sztandar oraz odbyło się jego uroczyste przekazanie. W 2005 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu w porozumieniu z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka oraz przy pomocy pracowników urzędu Gminy pozyskała dofinansowanie z programu Funduszu Rozwoju Wsi na przebudowę strażnicy, budowę okrąglaka, remont garażu oraz utwardzenie placu. W 2007 roku odbył się odbiór budynków i przekazano je do użytku. W pierwszych latach funkcjonowania Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu posiadała 9 kompletów ubrań koszarowych moro, hełmy orzeszki, pasy bojowe wraz z toporkami, bosaki oraz tłumnice. W 1983 roku pozyskano motopompę PO-3 wraz z dwoma odcinkami ssawnymi 110 i smokiem, rozdzielacz, 2 odcinki W-75, 4 odcinki W-52 oraz 2 prądownice. W 2005 roku jednostka otrzymała samochód lekki marki Żuk GLM-8. Obecnie OSP Kaleń posiada samochód lekki marki Lublin 3302 1997r, motopompę pływakową, motopompę szlamową Honda WT30X, piłę Stihl 290, drabinę nasadową oraz dwa komplety odcinków i prądownic do utworzenia linii gaśniczych. W skład wyposażenia wchodzi także 5 zestawów ubrań specjalnych wraz z hełmami, butami gumowymi oraz pełny zestaw ubrań i sprzętu do ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych. W roku 1968 jednostka liczyła 15 członków. Obecnie w skład Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu wchodzi 24 druhów czynnych oraz 5 honorowych członków. Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ukończyło 12 druhów a szkolenie dowódcy 1. Aktywność OSP Kaleń można śledzić na profilu Facebook

  • Fot. OSP Kaleń
  • Fot. OSP Kaleń
  • Przekazanie sztandaru. Fot. OSP Kaleń
  • Przekazanie sztandaru. Fot. OSP Kaleń
  • Remiza OSP Kaleń. Fot. OSP Kaleń
  • Zawody Gminne 2017. Fot. OSP Kaleń
  • Zawody Gminne 2019. Fot. OSP Kaleń
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz