Zespoły ludowe

  • Zespół Pod Różą z Wilkowic

Zespół Pod Różą z Wilkowic

Zespół Pod Różą z Wilkowic rozpoczął swą działalność dość niedawno tj. w styczniu 2011 roku. Zespół wykonuje utwory ludowe, biesiadne, religijne, jak i patriotyczne. Zespół składa się z 10 osób. W swoim dorobku artystycznym Zespół Ludowy Pod Różą ma m.in. udział w VIII kolędowaniu pt. Z kolędą i dobrym Słowem w Kochanowie w gminie Głuchów, uw kolędowaniu w Kościele p.w. św. Mikołaja w Słupii, jak i udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II w Szczukach oraz w VI Spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach.