Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

  • RPO Logo Poziom

Projekt „CUŚ DOBREGO”

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt  „CUŚ DOBREGO” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem oraz Gminą Regnów, Gminą Biała Rawska, Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję, Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób. Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, prowadzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz prowadzenia dla mieszkańców powiatu rawskiego: wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i Porszewicach i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia. Usługi zdrowotne będą realizowane w formie miejsc opieki długoterminowej i organizacji teleopieki.

Realizacja projektu od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 11.090.726,51 zł
Wartość projektu 13.047.757,68 zł
Koszt całkowity zadań realizowanych przez Gminę Rawa Mazowiecka: 1 489 042,00 zł.
Kwota dofinansowania: 1 202 842,00 zł

  1. a) Klub seniora – 856 195,00 zł (zadanie realizowane przez GOPS)
  2. b) Dom Dziennego Pobytu Przewodowice remont i wyposażenie – 346 647,00 zł

Wkład własny w postaci wkładu rzeczowego – użyczenie lokalu na potrzeby Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu - 286 200,00 zł
„CUŚ DOBREGO!” stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2020 pn. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”. W ramach projektu „CUŚ DOBREGO!”, którego realizacja rozpocznie się w październiku tego roku zostanie uruchomione dodatkowych 10 miejsc (łącznie – 40) w istniejącym Klubie Seniora, również rozkład zajęć zostanie wzbogacony o zajęcia rehabilitacyjne, motoryczne oraz poznawczo-behawioralnej.

Zakres projektu obejmuje również remont pomieszczenia w budynku OSP w Przewodowicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla 10 mieszkańców powiatu rawskiego. Dom będzie prowadzony przez Fundację Obudźmy Nadzieję, która będzie odpowiedzialna za organizację zajęć terapeutycznych w ramach sesji indywidualnych i grupowych, zajęć nauki języka obcego, kompetencji cyfrowych czy logopedycznych. Osoby korzystające z oferty Domu Dziennego Pobytu będą mogli uczestniczyć również w wyjazdach kulturalnych.

  • autor: Agnieszka Mrówczyńska

Wstecz