Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • RPO Logo Poziom

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Michał Michalik – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego zakres obejmuje przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku OSP w Przewodowicach wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodernizacji mieszkalnego budynku komunalnego w Rossosze.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 856 036,60 zł
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 695 964,71 zł
Wartość dofinansowania: 591 570,00 zł
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – 2
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]  - 2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 609,00

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 700,99
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 4,78
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 79,28
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 718,24
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 250 600,00
 • Tablica informacyjna
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
 • Mieszkalny budynek komunalny w Rossosze
 • OSP w Przewodowicach
 • OSP w Przewodowicach
 • OSP w Przewodowicach
 • autor: Agnieszka Mrówczyńska