Aktualności 2021

Gmina Rawa Mazowiecka z dofinansowaniem w ramach naboru do programu "Mała architektura zabytkowa"

23 września w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie prac przy "renowacji kapliczki drewnianej przydrożnej w miejscowości Podlas wraz z jej otoczeniem poprzez zabezpieczenie i odtworzenie elementów drewnianych stanowiących bezpośrednie otoczenie miejsca kultu religijnego". Umowę podpisał Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Michał Michalik Wójt Gminy Rawa Mazowiecka. Nasz wniosek zajął I miejsce na liście wniosków które otrzymały pomoc finansową i dotyczy kapliczki wpisanej do rejestru zabytków.

  • Na zdjęciu Wójt Gminy podpisujący umowę
  • Na zdjęciu Wójt Gminy podpisujący umowę
  • Na zdjęciu Wójt Gminy podpisujący umowę
  • Na zdjęciu Wójt oraz Zastępca Wójta Gminy oraz...
  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz