Aktualności 2021

Szanowni Mieszkańcy i Użytkownicy gruntów przyległych do dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

W związku z rozpoczętymi jesiennymi pracami polowymi, do tutejszego Urzędu Gminy napływają zgłoszenia użytkowników dróg, dotyczące zaorywania pasów drogowych i zanieczyszczania dróg obornikiem, ziemią orną lub pozostałościami po zbiorach. Takie działania powodują utrudnienia komunikacyjne i narażają Gminę na wydatki finansowe. Nadmieniam, że zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi albo zmniejszenie jej trwałości oraz takich, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, jak zaorywanie lub zwężanie w inny sposób pasa drogowego (art. 39). Prawo o ruchu drogowym również zabrania zaśmiecania i zanieczyszczania dróg (art. 45). Zalegające pryzmy ziemi pozostałe na drodze po przeprowadzeniu prac polowych, obornik lub błoto, a zwłaszcza podorywanie jezdni, stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie informuję, że Kodeks wykroczeń przewiduje sankcje karne, m.in. karę grzywny w wysokości 1500 zł za zanieczyszczanie drogi publicznej i spowodowane tym niebezpieczeństwo lub utrudnienie w ruchu drogowym (art. 91). Należy również pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością cywilno-prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota naniesionego z pól na kołach ciągników. 
Szanowni Państwo, wielu z Was długo czekało na położenie nawierzchni bitumicznej na drogach w Waszych miejscowościach. Apeluję więc o poszanowanie wspólnego dobra, które ma służyć również przyszłym pokoleniom.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • 2017 grudzień
 • 2021 wrzesień (8)
 • 2021 wrzesień (1)
 • 2021 wrzesień (2)
 • 2021 wrzesień (3)
 • 2021 wrzesień (4)
 • 2021 wrzesień (5)
 • 2021 wrzesień (6)
 • 2021 wrzesień (7)
 • 2021 wrzesień (9)

Wstecz