Aktualności 2021

Nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września 2021 roku Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Już po raz kolejny, tym razem czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie
z budżetu Państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności.
Aby uzyskać wsparcie, KGW musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków w programie wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW uzależniona jest od liczby jego członków:  

 • 5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę KGW biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na: 

 • działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich,
 • działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania,
 • gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych,
 • reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej,
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do dnia 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania z realizacji zadania.
Więcej informacji o naborze na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr

 • autor: ARiMR

Wstecz