Aktualności 2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 marca 2023 roku skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Boguszycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 6 marca 2023 roku, w ramach kontroli urzędowej, ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Boguszycach, gmina Rawa Mazowiecka, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Boguszyce, Garłów, Księża Wola, Zarzecze, Dziurdzioły, Byliny Stare, Chrusty, Małgorzatów, Zielone i Kaliszki, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej stwierdza przydatność wody do spożycia.

  • autor: Mateusz Niwiński, data: 2023-03-09

Wstecz

baner toplayer
Wielkanocna 2023