Aktualności 2022

Diagnoza sfery kulturalnej Gminy Rawa Mazowiecka

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie jest w obecnym roku jednym z pięćdziesięciu beneficjentów z całego kraju programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, a tym samym realizatorem projektu "Rawskie Inicjatyw Lokalne", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobiega czas realizacji pierwszej części projektu polegającej na opracowaniu diagnozy zasobów, oczekiwań i potencjału kulturotwórczego mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka. Za grupą projektową siedem spotkań fokusowo-animacyjnych z mieszkańcami gminy w różnym wieku i z różnych środowisk, które dostarczyły niezwykle ciekawy i bogaty materiał badawczy. Minione dwa miesiące upłynęły również na wewnętrznych spotkaniach roboczych i analizach zgromadzonego materiału w formie ankiet i mini ankiet, zapisów wywiadów pogłębionych, efektów pracy animacyjnej, dokumentów strategicznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem wymienionej powyżej diagnozy, obszernej w uzyskane informacje i dane, analizy oraz rekomendacje do dalszych działań. Zarazem zachęcamy do udziału w spotkaniu zaplanowanym na 2 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka podczas, którego przedstawiony i omówiony zostanie niniejszy dokument, stanowiący podwalinę do realizacji drugiej części projektu "Rawskie Inicjatywy Lokalane".

  • autor: Łukasz Glimasiński

Wstecz

baner toplayer
Strazackie 2023