Aktualności 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ZAPRASZA
PRACODAWCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELI UKRAINY, W RAMACH:

  1. ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ
  2. OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
  3. POWIADOMIENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
  4. PROGRAMU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH OBYWATELI UKRAINY WSPIERANA ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY, BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ” - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE

 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
W DNIU 26.05.2022 O GODZINIE 10.00

  • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Wstecz

baner toplayer
Strazackie 2023