Ogłoszenia 2022 rok

Ogłoszenie z dnia 10.03.2022 r.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Gminy Rawa Mazowiecka”.

Wstecz