Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka


Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. poz. 1372, 1834)art.14.ust 1i 4 oraz art.15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym( Dz.U. z 2021r. poz.1956 ),uchwały NR XXV.229.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ogłasza konkurs na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

drukuj (Ogłoszenie z dnia 20.12.2021 r.)

Wstecz