Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 16.11.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Stowarzyszenie Autyzm-Ktoś Zaczarował Mój Świat , Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 12.11.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,,organizacja imprezy integracyjnej mającej na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu i podniesie świadomości na temat tej choroby ”Tytuł zadania ,,Spotkanie integracyjne rodzin stowarzyszenia”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 3 punkt c.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 16.11.2021 r.)

Wstecz