Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 02.09.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Krakowska 6c w dniu 01.09.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych „w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” Tytuł zadania „Liczmy na seniorów”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 5 punkt a i b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.09.2021 r.)

Wstecz

baner toplayer
Turniej 2023