Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • logo

Remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże

W dniu 26 lipca 2022 r. została zawarta umowa między Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował remont przepustu pod drogą, wyrównanie podbudowy jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz regulację zjazdów.
Kwota dofinansowania: 348 507,00 zł
Całkowita wartość zadania: 697 015,17 zł

  • Tablica informacyjna
  • Droga nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże
  • Droga nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże
  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz