Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • logo

Remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże

W dniu 2 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego.

  • logo

Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin

W dniu 2 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego.

  • logo

Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna

W dniu 2 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Rawa Mazowiecka o udzielenie dofinansowania zadania gminnego pn. „Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót remontowych obejmował uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego.

  • logo

Remont dróg gminnych nr 113102E, nr 113107E, nr 116102E

Remont drogi gminnej nr 113102E w miejscowości Stary Kurzeszyn wraz z remontem drogi gminnej nr 113107E w miejscowościach Stary Kurzeszyn, Helenów, Jakubów, drogi gminnej nr 113107E Julianów-Zagórze, drogi gminnej nr 116102E we wsi Dziurdzioły.