Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

  • sołectwo_na_plus_ł-01

Dofinansowanie 2021

Pod koniec 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości aplikowania w naborze pn.: „Sołectwo na plus”, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2020

8 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie (Gmina Rawa Mazowiecka) nastąpiło przekazanie grantów sołeckich przyznanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego sołectwom z terenu gmin należących do Powiatu Rawskiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Pan Michał Michalik, Burmistrz Białej Rawskiej Pan Wacław Jacek Adamczyk oraz Wójt Gminy Regnów Pan Mariusz Cheba wraz z sołtysami odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji na terenach wiejskich z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2019

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka nastąpiło podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla sołectw (granty sołeckie) i OSP z terenu gmin Powiatu Rawskiego w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2018

W ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2017

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane zastępujące projekty:

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2016

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane następujące projekty: