Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

  • logo

Projekt „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

Gmina Rawa Mazowiecka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt konkursowy [nr konkursu: RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17] pn. „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Fundacją UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi.

Umowa o dofinansowanie numer: RPLD.09.01.01-10-A006/17-00 z dnia 16 października 2017r.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 944 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 802 740,00 PLN
Wkład własny: 141 660,00 PLN (ze środków Funduszu Pracy  w kwocie 141 287,00 PLN oraz ze środków prywatnych w kwocie 373,00 PLN)

Zadania określone we wniosku o dofinansowanie projektu wpisują się w:

Oś priorytetowa

IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi

IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałania

IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017 r. – 31.07.2018r.

Okres realizacji projektu wydłużono do 31.10.2018r.

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno – edukacyjno - zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 8 osób niepełnosprawnych i 15 osób poniżej 18 r.ż., zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, poprzez realizację  programu reintegracji, obejmujące wszystkie formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa/wykluczenia zrealizowane do końca VII 2018.

Działania reintegracji społeczno – zawodowej dla 60 os. udzielane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany przyczynią się głównie do przywrócenia zdolności do zatrudnienia UP: na doradztwie zdiagnozowane potrzeby i predyspozycje UP, spotkania z psychologiem i animatorem pomogą rozwiązać bariery społeczne i edukacyjne; udział w szkoleniach IT i prawo jazdy da kompetencje niezbędne na co dzień oraz na rynku pracy; udział w szkoleniach, praktykach i w pośrednictwie zwiększy możliwości UP do pracy. Tym samym projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego osi IX RPO WŁ „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte główne wskaźniki m.in.:
- efektywności społecznej na poziomie 34% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi.
- efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22% dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a na poziomie 12% dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Realizacja projektu w Partnerstwie: Lider Gmina Rawa Mazowiecka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Partner Fundacja UWOLNIENIE z siedzibą w Łodzi.

Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka
Pokój 106 (parter)

Tel. 46 814 39 08
Fax. 46 814 39 08

Wyniki rekrutacji:

Do projektu zakwalifikowano 60 osób ( 48 K i 12 M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Wśród uczestników jest 9 osób z niepełnosprawnościami (7 K i 2 M) oraz 15 osób do 18 r.ż. (6 K i 9 M) – stan na dzień 30.11.2017r.

Listy rezerwowe:

4 osoby (3 K oraz 1 M), w tym 1 K  z niepełnosprawnościami oraz 1 K do 18 r.ż.  – stan na dzień 30.11.2017r.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
1935 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.