Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

 • Plakat zdalna szkoła +
 • Logo projektu

ZDALNA SZKOŁA +

Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała 100 % dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.


 

 • Plakat zdalna szkoła
 • Logo projektu

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała 100 % dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.


 

 • -

Inwestycja pn. „Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gm. Rawa Mazowiecka” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Wartość inwestycji - 998 849,23 PLN

Kwota dofinansowania - 500 000 PLN


 

 • Logo Fundusze Europejskie

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt pn.:

"WDROŻENIE ZINTEGROWANYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W GMINACH POWIATU RAWSKIEGO"

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0020/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Jest to projekt partnerski gmin: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Sadkowice.

Zakres projektu dla Gminy Rawa Mazowiecka:

Działanie 1 - Gminna platforma danych przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej urzędu i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadań gminy, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. Projektowany system ma służyć do gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji danych przestrzennych. Stworzony system będzie zawierać dane przestrzenne i opisowe (referencyjne i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych). System posłuży do gromadzenia danych przestrzennych przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu.

Zaplanowane do wdrożenia e-usługi to:
1.Nazwa e-usługi: Informacja o zagospodarowaniu działki w MPZP.
2.Nazwa e-usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Nazwa e-usługi: Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o przeznaczeniu działki).
4.Nazwa e-usługi: Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
5.Nazwa e-usługi: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
6.Nazwa e-usługi: Pobranie WMS i WFS.
7.Nazwa e-usługi: Informacja o numerze i powierzchni działki.

Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Gminy.

Działanie 2 - Przebudowę systemu do backupu i archiwizacji danych cyfrowych gminy - zakup sprzętu.

Zadanie polega na dostawie systemu informatycznego. Zostanie wykonana instalacja i przygotowanie nowego serwera do uruchomienia systemu kopii i archiwizacji danych cyfrowych urzędu.

Działanie 3 - Modelowanie i optymalizację procesów w administracji publicznej - zakup oprogramowania i sprzętu.

Zadanie polega na rozszerzeniu obecnych możliwości gminy o zarządzanie obiegiem informacji księgowej dla potrzeb ochrony przed przekraczaniem dyscypliny budżetowej oraz uzyskiwanie informacji zarządczej w zakresie realizacji budżetu w oparciu o bieżącą i aktualną informację o stanie zaangażowania środków budżetowych.

Gmina Rawa Mazowiecka:

Wartość brutto projektu: 421.659,38 zł;
Koszty kwalifikowane (wartość netto projektu): 342.812,50 zł;
Kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 291.390,62 ;

https://rpo.lodzkie.pl/


 

Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania 3 tablic pamiątkowych

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania 3 tablic pamiątkowych)

 • data: 2018-12-03

 

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania ulotek informacyjno – promocyjnych wraz z ich projektem graficznym

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę wykonania ulotek informacyjno – promocyjnych wraz z ich projektem graficznym)

 • data: 2018-12-03

 


 

 • logo

Projekt "Misja Przedszkolak" finansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018 będą funkcjonowały dwie 10 - godzinne grupy przedszkolne w Boguszycach oraz Pukininie.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

 • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

 • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
5264 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.