Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Duża rodzina 3 +

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

KARTY DUŻEJ RODZINY 3+

Koło Dużych Rodzin 3+ Gmina Rawa Mazowiecka (link do FACEBOOK)

Karta Dużej Rodziny 3+ stanowi zespół ulg dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, a także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Karta ma stanowić przywilej i udogodnienie dla tych, którzy podejmują się trudu wychowania licznego potomstwa.

Karta Dużej Rodziny 3+ przysługuje wszystkim chętnym członkom dużych rodzin, także rodzin zastępczych, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Jednostką koordynującą realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Podstawę prawną do otrzymania Karty Dużej Rodziny 3+ stanowią: Uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XVIII/ 89/12  z dnia 29 maja 2012 roku w  sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz Uchwała Nr XV.90.16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.

Rodziny uprawnione do otrzymania Karty Dużej Rodziny 3+  muszą spełniać następujące warunki:

  • wychowywać troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie osiąga stałych dochodów,
  • mieszkać na terenie gminy Rawa Mazowiecka (dzieci i co najmniej jedno z rodziców musi posiadać stałe zameldowanie na terenie gminy Rawa Mazowiecka)

Karty Dużej Rodziny 3+ otrzymają zarówno dzieci jak i ich rodzice, wydane na okres 1 roku od 1 października do 30 września.

Posiadacz Karty będzie miał umożliwione:

1) dostęp do bezpłatnego korzystania z sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół Ogólnokształcących  w Gminie Rawa Mazowiecka dla grup zorganizowanych, składających się z członków Rodzin Wielodzietnych;

2) nieodpłatne udostępnianie organizacjom zrzeszającym rodziny wielodzietne pomieszczeń będących własnością gminy, na zebrania oraz spotkania integracyjne;

3) pierwszeństwo w przyjęciach do grup zabawowych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy;

4) korzystanie z usług krytej pływalni i sztucznego lodowiska na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na preferencyjnych zasadach z dofinansowaniem do 50% kosztów obowiązujących cen biletów wstępu;

5) wspieranie do 50% kosztów transportu zorganizowanych wyjazdów do muzeów, teatrów, imprez sportowych (maksymalnie 2 razy w roku).

Wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny 3+ składa rodzic lub opiekun prawny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej,
Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 107.

Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzenie zameldowania na terenie Gminy Rawa Mazowiecka dla wszystkich członków rodzin;

- dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (np. legitymację szkolną, legitymację studencką);

- w przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat, niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Treść uchwał wraz ze wzorem wniosku dostępne są w pokoju nr 107 Urzędu Gminy.

Gmina Rawa Mazowiecka udziela członkom rodzin wielodzietnych dofinansowania  do korzystania z usług krytej pływalni  i sztucznego lodowiska w „Aquarium Centrum Fit Rawa” ul. Katowicka 20 w Rawie Mazowieckiej.

Zniżki na bilety wstępu będą udzielane na podstawie okazania Karty Dużej Rodziny 3+.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
5700 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.