Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść strony

  • -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w dniu 1 stycznia 2012r przystąpił do realizacji Projektu „Aktywnie w przyszłość”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja Projektu trwać będzie do 31 grudnia 2012 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywnie w przyszłość” kierowany jest do osób pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn – poprzez oferowanie osobom bezrobotnym będącymi klientami pomocy społecznej i mieszkańcom naszej Gminy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz działań na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia. W Projekcie zaplanowano wykorzystanie trzech instrumentów aktywnej integracji – aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, i społecznej. Zastosowane zostanie narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

W przedsięwzięciu weźmie udział 10 osób z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, 7 kobiet i 3 mężczyzn, które wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

W ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia. Zaplanowano różne formy wsparcia warsztaty motywacyjne z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne spotkania z psychologiem i doradca zawodowym, szkolenia zawodowe, ABC gospodarstwa domowego. Uczestnicy mogą także skorzystać z terapii psychologicznej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Ponadto uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.

AKTUALNOŚCI - czytaj więcej


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
4999 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.