Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (zrealizowane)

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Treść stronyPROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

Tytuł operacji: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowy Kurzeszyn i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchówek” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie". Operacja pn."Budowa placu zabaw w Pukininie" współfinansowane jest z środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 

Projekt systemowy „Mały uczeń” realizowany jest przez Gminę Rawa Mazowiecka w okresie od 01.03.2014 do 31.12.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


 

Projekt ,,Nasze Przedszkolaki” realizowany jest przez Gminę Rawa Mazowiecka w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.05.2013 r. do 31.07.2015 r.


 

  • -

„ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Starej Wojskiej”


 

  • -

„Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Konopnicy gm. Rawa Mazowiecka”


 

„Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice”


 

"Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rossocha"


 

„Budowa placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka”


 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy i Żydomicach gm. Rawa Mazowiecka”


 

  • -

Nasze Przedszkolaki 2009 - 2011


 

Nasze Przedszkolaki projekt 2013 - 2015


 

„ Mała szkoła – Duże możliwości”


 

  • -

„Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Kurzeszynie o salę gimnastyczną wraz z zespołem szatniowo – magazynowym”


 

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POPRZEDNIM OKRESIE FINANSOWYM

  • -

„Gminna Platforma Cyfrowa – Gmina Rawa Mazowiecka”


 

„Przebudowa strażnicy OSP na potrzeby kulturalno-rekreacyjne mieszkańców wsi Kaleń”


 

„ Budowa boiska sportowego z zapleczem w Wołuczy”


 

„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” – utworzenie Centrum Kształcenia we wsi Kurzeszyn


 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

Logo NSP 2021
GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
14068 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!
baner toplayer
Regionów

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.